Gibraltar eSummit giải quyết quy định và tác động của Brexit tiềm năng

Jon Tricker của KPMG Gibraltar nhận xét: “Đây là một ngành cực kỳ thú vị và tôi rất nóng lòng muốn xem những gì có sẵn trong cửa hàng cho chúng ta ngày hôm nay”, Jon Tricker của KPMG Gibraltar nhận xét như vậy khi công ty bắt đầu eSummit hàng năm thứ sáu vào …

G2E Asia hoãn đến tháng 12 do sự bùng phát của coronavirus

G2E Asia đã hoãn hội nghị thường niên của họ tại Ma Cao vào tháng 7 và hiện đã tiết lộ rằng sự kiện đã được lùi lại xa hơn nữa, sang tháng 12.