Số tiền thắng trong tháng 7 tăng lên đối với các sòng bạc ở Thành phố Atlantic cùng với tổng số tiền từ đầu năm đến nay

Bộ phận Thực thi Trò chơi đã công bố số liệu doanh thu cho Atlantic City, cho thấy mức tăng 7,8% trong tháng, cho sự tăng trưởng liên tục của khu vực.

Ba sòng bạc Caesars ở Thành phố Đại Tây Dương để cung cấp cờ bạc kiểu trò chơi điện tử

Từ lâu, các nhà điều hành sòng bạc đã xem xét cách tiếp cận với những khách hàng thuộc thế hệ thiên niên kỷ. Ba sòng bạc ở Thành phố Atlantic sắp cung cấp một tùy chọn chơi trò chơi mới tương tự như trò chơi điện tử góc nhìn thứ nhất với hy vọng …