Gibraltar eSummit giải quyết quy định và tác động của Brexit tiềm năng

Jon Tricker của KPMG Gibraltar nhận xét: “Đây là một ngành cực kỳ thú vị và tôi rất nóng lòng muốn xem những gì có sẵn trong cửa hàng cho chúng ta ngày hôm nay”, Jon Tricker của KPMG Gibraltar nhận xét như vậy khi công ty bắt đầu eSummit hàng năm thứ sáu vào …