G2E Asia hoãn đến tháng 12 do sự bùng phát của coronavirus

G2E Asia đã hoãn hội nghị thường niên của họ tại Ma Cao vào tháng 7 và hiện đã tiết lộ rằng sự kiện đã được lùi lại xa hơn nữa, sang tháng 12.