Tai ương về tài chính;

Financing woes; Closed Atlantic Club casino back on the market

Atlantic Club là cửa hàng đầu tiên trong số 4 cửa hàng kinh doanh sòng bạc ở Thành phố Atlantic vào năm 2014 và hiện kế hoạch biến tài sản thành một công viên nước và trung tâm giải trí đã bị tạm dừng, có lẽ vĩnh viễn.

Financing woes; Closed Atlantic Club casino back on the market

Theo phương tiện truyền thông địa phương, Endeavour AC LLC

Financing woes; Closed Atlantic Club casino back on the market

Câu lạc bộ Atlantic là nơi đầu tiên và duy nhất

Financing woes; Closed Atlantic Club casino back on the market

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *